Avalehele

Nõustamine

Audentese Erakool hoolib oma õpilastest ning teeb omalt poolt kõik, et õpilane tunneks ennast koolis hästi. Me tahame toetada oma noorte kujunemist mõtlevateks ja teotahtelisteks inimesteks, kes väärtustavad muuhulgas kõrgelt ka iseenda tundmist ja arendamist.

Õpilase arengu toetamiseks töötavad Audentese Erakoolis psühholoogid:

Kadri Järv-Mändoja (lapsehoolduspuhkusel)

Triin-Ketlin Siska (alg- ja põhikool)
Esmaspäev 8.00-16.30
Teisipäev 8.00-16.30
Kolmapäev 8.00-16.30
Neljapäev 8.00-16.30
Reede 8.00-15.00.

Algkooli maja, ruum nr 116, telefon 699 6576, e-post: triin-ketlin.siska@audentes.ee

Auli Andersalu-Targo
(põhikool ja gümnaasium)
Esmaspäev 10.00-16.00
Teisipäev 10.00-16.00
Kolmapäev 10.00-16.00

Põhikooli ja gümnaasiumi maja, ruum nr 422, telefon 699 6734, e-post: auli dot andersalu-targo at audentes dot ee  

Koolipsühholoogide töövaldkondade hulka kuuluvad õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüs, probleemide kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele.

Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades:

  • valikute ja otsuste tegemisel;
  • eneseteadvuse kujunemisel;
  • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;
  • suhtlemisoskuste omandamisel;
  • enesehinnangu korrigeerimisel;
  • kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Koolipsühholoog osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile noore õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, normaalse isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

Koolipsühholoog lähtub oma töös kutse-eetikast tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib kliendi privaatsust ja individuaalsust.

Psühholoogi juurde võivad vestlusele pöörduda kõik kooliga seotud inimesed – õpilased, vanemad, õpetajad, treenerid. Palume vestluse aeg eelnevalt psühholoogiga kokku leppida.